Dispensation til etablering af hegn med 2 låger til hundeskov og opsætning af 2 bænke

Publiceret 03-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af hegn med 2 låger til hundeskov og opsætning af 2 bænke på matr.11l Veddelev By, Himmelev, Baunehøjvej 7, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af hundeskoven som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00492.

Dispensation til etablering af hegn med 2 låger til hundeskov og opsætning af 2 bænke

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent