Dispensation til etablering af en målemast i forbindelse med udvidelse af Testcenter

Publiceret 04-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en målemast i forbindelse med udvidelse af Testcenter for store Vindmøller ved Høvsøre, samt til opstilling af midlertidigt måleudstyr -Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til inden for strandbeskyttelseslinjen at:

- opstilling af målemast vest for vindmølleposition S7 som ansøgt,

- midlertidig og periodevis opstilling af mindre master og måleudstyr inden for det udlagte forsøgsområde, på vilkår at måleudstyret opstilles for en periode på nogle måneder og aldrig ud over et år,

- etablering af skel omkring de arealer, der erhverves ved ekspropriation.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 19/01425.

Dispensation til etablering af en målemast i forbindelse med udvidelse af Testcenter

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent