Dispensation til afholdelse af festival ”Den Grænseløse Festival”

Publiceret 21-05-2019

Dispensation til afholdelse af festival ”Den Grænseløse Festival” den 15. – 18. august 2019 inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9c,
Hyllested Skovgårde, Hyllested, Skovgårde Bygade 2, 8400
Ebeltoft, i Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af festivalen som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01338.

Dispensation Festival

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler