Dispensation til at etablere udskilleranlæg og adgangsvej i Springforbi Strandpark, Taarbæk

Publiceret 24-05-2019

Dispensation til at etablere udskilleranlæg og adgangsvej i Springforbi Strandpark inden for strandbeskyttelseslinjen, på ejendommen matr.3co, Taarbæk By, Taarbæk, og at etablere midlertidig byggeplads, på ejendommen matr.1x, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15. til at etablere udskilleranlæg og adgangsvej i Springforbi Strandpark.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/00632.

19-00632 Dispensation til at etablere udskilleranlæg og adgangsvej i Springforbi Strandpark.pdf

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler