Dispensation til anlæg mv. i forbindelse med Sankt Hans arrangement 23. juni 2019

Publiceret 23-05-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg mv. i forbindelse med Sankt Hans arrangement 23. juni 2019 på matr.1ad, Annebjerg-gård, Nykøbing S. Jorder, Egebjergvej 103, 4500 Nykøbing Sjælland, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nødvendige arbejder mv. vedrørende opbygning af bålet, opstilling af scene, boder mv.

 

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01411.

Dispensation til anlæg mv. i forbindelse med Sankt Hans arrangement 23. juni 2019

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent