Afslag på opførelse af carport til 2 personbiler på Varnæsvej 233, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Publiceret 23-05-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af carport til 2 personbiler på matr.293, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 233, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvist til sagsnummer 19/00850.

Kystdirektoratet har givet afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1. § 15, til opførelse af en carport på 50 m² som ansøgt.

Afslag til opførelse af carport til 2 personbiler, Varnæsvej 233 6200 Aabenraa .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent