Afslag til genopførsel af sommerhus på Skavenvej 42

Publiceret 23-05-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommerhus på matr.37b Lønborggård Hgd. Skavenvej 42, 6880 Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00738.

Afslag til genopførsel af sommerhus på Skavenvej 42

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent