Afslag på tilladelse til genopførelse af stuehus - Tueshøj 9

Publiceret 23-05-2019

Afslag på tilladelse til genopførelse af stuehus indenfor strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen på matr.2a, Strandgårde, Gammelsogn, Tueshøj 9, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus og vognlade med en udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00490.

Afslag på tilladelse til genopførelse af stuehus - Tueshøj 9

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent