Afslag på ansøgning om dispensation til hævet terrasse på Hobrovej 58, Virksund, 7840 Højslev, Skive kommune

Publiceret 23-05-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til hævet terrasse ved helårshus på matr.15e Bøstrup By, Ørslevkloster, Hobrovej 58, Virksund, 7840 Højslev. Skive Kommune.

Kystdirektoratet har givet afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en hævet terrasse på 48 m².

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00264.

Afslag på dispensation til hævet terrasse ved helårshus, Hobrovej 58, Virksund, 7840 Højslev, Skive Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent