Afslag på ansøgning om dispensation til udvidelse af boligareal og opførelse af orangeri

Publiceret 29-05-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til udvidelse af boligareal og opførelse af orangeri inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 19f Bogø By, Bogø beliggende Vesterskovvej 47 i Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af boligareal og opførelse af orangeri.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/00264.

Afslag på ansøgning om udvidelse af boligareal og opførelse af orangeri

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent