Afslag på ansøgning om dispensation til ændret anvendelse af beboelsesejendom

Publiceret 29-05-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til ændret anvendelse af beboelsesejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 31 Tandslet Ejerlav, Tandslet beliggende Hulvej 11 i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret anvendelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/00758.

Afslag på ansøgning om ændret anvendelse af Hulvej 11 Sydals

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent