Afgørelse – Rammedispensation (på 3 år) til udlægning af køreplader

Publiceret 24-05-2019

Afgørelse – Rammedispensation (på 3 år) til udlægning af køreplader i
perioden maj-september inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 8ep, Mosede By, Karlslunde, Havnevej 15, 2670 Greve og matr. nr. 7000p, Mosede By, Greve, 2670 Greve, i Greve Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte rammedispensation til udlægning af køreplader.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02038.

Rammedispensation til udlægning af køreplader ved Mosede Havn.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler