Tilladelse til udformning og placering af nyt stuehus

Publiceret 27-06-2019

Tilladelse til udformning og placering af nyt stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen, Stavnsbjergvej 3, matr.27a, Hejls By, Hejls, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01736.

Tilladelse til udformning og placering af nyt stuehus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent