Tilladelse til opførelse af nyt stuehus og driftsbygning i Hedensted Kommune

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus og maskinhus/løsdriftsstald på landbrugsejendommen matr.24c Glud By, Glud, Søborgvej 11, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune, med en placering og udformning som beskrevet i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01156.

Tilladelse til opførelse af nyt stuehus og en driftsbygning på Søborgvej 11 7130 Juelsminde

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent