Tilladelse til bygningsændringer på landbrugsejendom

Publiceret 13-06-2019

Tilladelse til bygningsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.8a, Den østlige Del, Nr. Nissum, Remmerstrandvej 50, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af driftsbygning og udhuse med placering og ydre udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02188.

Tilladelse til bygningsændringer.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent