Rammedispensation gældende i 5 år til opsætning af telt

Publiceret 13-06-2019

Rammedispensation gældende i 5 år til opsætning af telt i sommerperioden på Vejers Sydstrand i klitfredningszonen - matr.6n, Vejers By, Oksby, Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed Naturstyrelse, Blåvand en rammedispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, gældende indtil udgangen af 2023 til at tillade opsætning af telt i 3 sommeruger på stranden syd for
Kystdirektoratet lægger til grund, at Naturstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer og vilkår for opsætning af teltet og aktiviteterne knyttet hertil, idet det forudsættes at opstillingen ikke hindrer færdslen langs stranden.
Dispensationen er gældende i 5 år til og med 2023 og teltet kan opsættes i op til 3 uger i sommermånederne samt frist til opsætning og nedtagning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01516.

Rammedispensation gældende i 5 år til opsætning af telt.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent