Principiel dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af helårshus og nedbrændt udhus

Publiceret 19-06-2019

Principiel dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af helårshus og nedbrændt udhus på matr.2a Lystrup By, Vindblæs, Søhøjvej 27, 9560 Hadsund. Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet skal hermed meddele principiel dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til:
- opførelse af nyt udhus til erstatning for nedbrændt som ansøgt,
- opførelse af ny bolig ned en placering som ansøgt,
- indretning af eksisterende bolig, således en del konverters fra bolig til udhus.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00631.

Principiel dispensation til opførelse af helårshus og nedbrændt udhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent