Midlertidig dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af mobil pølse- isvogn

Publiceret 13-06-2019

Midlertidig dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af mobil pølse- isvogn på matr.942, Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Gl. Færgevej 64, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af en pølse./isvogn ved Alnor strandpark som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagnummer 19/00538.

Dispensation til opstilling af mobil pølse- isvogn.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent