Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af faldsikringværn omkring dæksel på pumpestation

Publiceret 20-06-2019

Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af faldsikringværn omkring dæksel på pumpestation, Rue Mark 11, matr.1b, Skrøbelev Strand, Skrøbelev, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde den etablerede faldsikring ved pumpestationen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01655.

Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af faldsikring-værn omkring dæksel på pumpestation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent