Forlængelse af dispensation til udvidelse af LøgismoseStrand Camping

Publiceret 27-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til anvendelse af det ansøgte areal på ca. 0,83 ha til campering, herunder anvendelse til sæsonpladser på Løgismosestrand Camping inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby i Assens Kommune.

Vilkårene for Kystdirektoratets afgørelse fremgår i dispensationen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01756.

Forlængelse af dispensation - udvidelse af LøgismoseStrand Camping

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler