Dispensation til udvidelse af eksisterende strandfortov til handicapvenligt - Espergærde Strand

Publiceret 18-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til etablering af 2 platforme til ophold – hver på 3,5 x 5 m - i tilknytning til eksisterende strandfortov, Espergærde Strand, matr.17a, Espergærde By, Egebæksvang, 3300 Helsingør, Helsingør Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01518.

Dispensation til udvidelse af eksisterende strandfortov til handicapvenligt - Espergærde Strand i Helsingør

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent