Dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum

Publiceret 03-06-2019

Dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, ændring af stiforløb og udvidelse af parkeringsplads inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 33a, Rø, Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem, Bornholms kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, ændring af stiforløb og udvidelse af parkeringsplads.

Ved henvendelse om sagen venligst henvist til sagsnr. 19/00269.

Dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum

Yderligere information:

Katrine Marie Witt Henriksen

Sagsbehandler