Dispensation til udskiftning af rørføring med en let bro over vandløb v. Nordsøstien, Hals

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af bro over vandløb til erstatning for rørføring ved Nordsøstien på matr.48dg Hals By, Hals. Ålborg Kommune.

Det stilles som vilkår at broen etableres uden gelænder og med en bredde som ikke overstiger eksisterende overgang og i niveau med omgivende terræn.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01540.

Dispensation til udskiftning af rørføring med en let bro over vandløb v. Nordsøstien, Hals

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent