Dispensation til udskiftning af ældre bundfældningstank med en ny pumpestation

Publiceret 21-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af ældre bundfældningstank med en ny pumpestation - matr. 40e, Strynø By, Strynø, Strynø Brovej 14, samt anlæg på matr. 40a Strynø By, Stynø Brovej 12, Strynø, Langeland Kommunen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til de ansøgte anlægsarbejder og terrænændring.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01658.

Dispensation til udskiftning af ældre bundfældningstank med en ny pumpestation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent