Dispensation til terrænregulering ifm. etablering af biocover samt bræddesti i Tangmoseskoven

Publiceret 24-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænregulering, etablering af biocover samt til etablering af bræddesti inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11vu Køge Markjorder, i Køge Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01380.

Dispensation til terrænregulering i Tangmoseskoven

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig