Dispensation til redningspost ud for badebro på Femø

Publiceret 26-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af redningspost som ansøgt indenfor strandbeskyttelseslinjen på stranden ved badebroen ud for matr. nr. 37a Nørreby By, Femø, Lolland Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01670.

Dispensation til redningspost på Femø

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler