Dispensation til opsætning af redningskrans

Publiceret 20-06-2019

Dispensation til opsætning af redningskrans inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 14az, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge ud for Bildsøvej 136, 4200 Slagelse i Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af redningskrans som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01660.

Dispensation til redningskrans.

 

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler