Dispensation til opsætning af infoskilte ved Hellig Kors Kilden

Publiceret 13-06-2019

Dispensation til opsætning af infoskilte ved Hellig Kors Kilden inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3a, Jyllinge By,
Jyllinge, Nordmarksvej 16, 4040 Jyllinge, i Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 2 infoskilte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00564.

Dispensation til opsætning af infoskilte ved Hellig Kors Kilden.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig