Dispensation til opsætning af 4 bænke, Saksild, Odder Kommune

Publiceret 28-06-2019

Dispensation til opsætning af 4 bænke inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 13bæ Amstrup By, Falling, matr. nr. 14ar Dyngby By, Bjerager, matr. nr. 1ah Saksild By, Saksild og matr. nr. 5ba Rude By, Saksild, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 4 bænke.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/00935

Dispensation til opsætning af 4 bænke matr. nr. 1ah Saksild By,Saksild, Odder Kommune .pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig