Dispensation til opførelse af 2 badehuse

Publiceret 07-06-2019

Dispensation til opførelse af 2 badehuse inden for strandbeskyttelses-linjen på matr. 5m, Katterød by, Diernæs, Faaborg-Midtfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af 2 nye badehuse med tilhørende redskabsskure. Placeringen af redskabsskurene kan justeres inden for husets langside.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01509.

Dispensation til opførelse af 2 badehuse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent