Dispensation til ændre del af en overbygget terrasse til bolig inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 24-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til at ændre en del af den overdækkede terrasse til boligareal på ejendommen matr.2d, Sallerupgård Hgd, Køng, Vordingborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/02551.

Dispensation til at inddrage del af en terrasse til bolig

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler