Dispensation til ombygning af helårshus, Odsherred Kommune

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 11, jf. § 15, til ombygning af ejendommen som ansøgt på matr.26a, Hølkerup By, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj., Odsherred Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01501.

Dispensation til ombygning af del af helårshus Grønlandsvej 26, 4500 Nykøbing Sj.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent