Dispensation til midlertidig camping og parkering

Publiceret 11-06-2019

Dispensation til midlertidig camping og parkering inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2a, Brundby,
Tranebjerg, Strandvejen 62, i Samsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig camping og parkering som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00324.

Dispensation til midlertidig camping og parkering.pdf

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler