Dispensation til mageskifte hvorved der fastlægges ændret skel

Publiceret 13-06-2019

Dispensation til mageskifte hvorved der fastlægges ændret skel inden for strandbeskyttelseslinjen mellem ejendommene matr.nr. 11u og 40aVeddelev By, Himmelev, Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skelændringen som ansøgt i forbindelse med mageskifte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00060.

Dispensation til mageskifte hvorved der fastlægges ændret skel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent