Dispensation til hydrologiprojekt på Mandø

Publiceret 13-06-2019

Dispensation til hydrologiprojekt på Mandø inden for klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 4h, 12n, 12o, 23e, 24v, 25d, 38q, 42l, 50f, 113 Mandø by, Mandø, i Esbjerg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15 og § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til hydrologiprojekt på Mandø.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01327.

Dispensation til hydrologiprojekt på Mandø.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig