Dispensation til genopførsel af sommerhus i Tarm

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus samt skur på matr.37b Lønborggård Hgd. Skavenvej 42, 6880 Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det stilles som vilkår, at skuret opføres uisoleret, kun opføres med ét vindue og placeres inde for en afstand af 10 m fra beboelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01602.

Dispensation til genopførsel af sommerhus på Skavenvej 42 6880 Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent