Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 26-06-2019

Dispensation til genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 27b. V. Assels By, V. Assels, Ålekistevej 19, 7990 Øster Assels, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1
§ 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til nedrivning af eksisterende bebyggelse og genopførelse af ansøgt byggeri på ejendommen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/00127

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler