Dispensation til legeplads med fitness og balanceredskaber Aarhus Kommune

Publiceret 27-06-2019

Dispensation til legeplads med fitness og balanceredskaber inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 38a, Strandvejen 23, 8000 Aarhus, i Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens  § 65b, stk. 1 jf. § 15, til etablering af legeplads med fitness og balanceredskaber.

Dispensation til fitness- og balanceredskaber

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler