Dispensation til etablering af offentlig vej

Publiceret 07-06-2019

Dispensation til etablering af offentlig vej inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000ad Græse By, Græse i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et udlægge og etablere offentlig vej, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00591.

Dispensation til vejudlæg på matr. nr. 7000ad Græse By Græse i Frederikssund Kommune.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent