Dispensation til etablering af legeplads på fællesareal

Publiceret 13-06-2019

Dispensation til etablering af legeplads på fællesareal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 12dz, Lemvig
Markjorder, Ydunslund 75, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af legeplads på fællesareal.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01266.

Dispensation til etablering af legeplads på fællesareal

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig