Dispensation til etablering af digemonument og skiltestander Lolland Kommune

Publiceret 28-06-2019

Dispensation til digemonument og skiltestander Kramentize, matr.1l Gloslunde By, Gloslunde, Kramnitzevej 21, 4970 Rødby, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til etablering af monumentet samt opsætning af informationsstander ved Kramnitze Havn som vist i afgørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen vneligst henvis til sagsnummer 19/01207.

Dispensation til etablering af digemonument og skiltestander.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent