Dispensation til at plante vin inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 25-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til at plante vin på ejendommen matr.56l og 56n, Karrebæk By, Karrebæk. I Næstved Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01600.

Dispensation til vinplantage i Karrebæksminde

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler