Dispensation til at ændre tagkonstruktionen på sommerhus

Publiceret 17-06-2019

Dispensation til at ændre tagkonstruktionen på sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 19g Råbjerg Ejerlav, Råbjerg beliggende Ålbækvej 86 i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændring af tagkonstruktion, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/03037.

Afgørelse ændret tagkonstruktion på sommerhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent