Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 26-06-2019

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen ml. matr. nr. 19a og 40c, begge Sejerby By, Sejerø, Sejerøvej 49 og 53, 4592 Sejerø, Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1,jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03030.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler