Dispensation til arealoverførsel på Skårupøre Strandvej, Skårup Fyn

Publiceret 20-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel på ca. 390 m2 fra matr. 41k til matr. 41a, begge Ø. Åby By, Skårup.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01310.

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler