Dispensation til afholdelse af Viking festival

Publiceret 07-06-2019

Dispensation til afholdelse af Viking festival inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1966, København, Valby, Tudsemindevej 39, i Københavns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Viking Festival som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 19/01472.

Dispensation Viking Festival. 

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler