Dispensation til afholdelse af Ungdommens Folkemøde 2019

Publiceret 18-06-2019

Dispensation til afholdelse af Ungdommens Folkemøde 2019 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1966, Valby,
København, Hammelstrupvej 100, i Københavns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Ungdommen Folkemøde 2019 i Valby Park.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01632.

Dispensation til afholdelse af Ungdommens Folkemøde 2019.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler