Dispensation til afholdelse af ridearrangement

Publiceret 27-06-2019

Dispensation til afholdelse af ridearrangement inden for strandbeskyttelseslinjen på Jerup Strand, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at afholde ridearrangement på Jerup Strand den 10. august 2019 som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01759.

Dispensation til afholdelse af ridearrangement.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler