Dispensation til afholdelse af LYST festival 2.-3. august

Publiceret 27-06-2019

Dispensation til afholdelse af LYST festival 2.-3. august inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9f Lynæs By, Torup,
Lynæsvej 8A, 3390 Hundested i Halsnæs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af LYST festival.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01740.

Dispensation til afholdelse af LYST festival 2.-3. august

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig