Dispensation til afholdelse af Festival for Verdensarven

Publiceret 18-06-2019

Dispensation til afholdelse af Festival for Verdensarven inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 24e, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, Boesdalsvej 14, i Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Festival for Verdensarven ved Stevns Klint.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01572.

Dispensation Verdensarven.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler